Oglašavanje

Oglašavajte se uz Redono!

Obratite nam se ukoliko imate potrebu svoju djelatnost, uslugu ili proizvod oglasiti na lokalnoj razini te putem uspješnog kanala distribucije doprijeti do inozemnih korisnika, pružatelja usluga, turističkih korporacija i ostalih poslovnih subjekata .

Oglašavanje je moguće putem naših portala, društvenih mreža, direktnom suradnjom s nekim od naših brendova ili putem tiskanih glasila/Mapa grada Splita, brošure…