U vremenima krize uloga kontrolinga presudna je za poslovanje

Uloga kontrolinga u poduzeću je da prikuplja i analizira financijske i nefinancijske informacije, priprema plan djelovanja, postavlja ciljeve i prati realizaciju istih. Sve te informacije komunicira menadžmentu i zaposlenicima u svrhu ostvarenja planova. Posebno je uloga kontrolora važna u turbulentnim razdobljima, onda kada tvrtka raste i potrebna je reorganizacija. Dakle, kad god je potrebna prilagodba poduzeća na nastale promjene.

 

redono kontroling

Zašto bi svaka firma trebala uvesti vanjski kontroling?

  • U kratkom roku podiže produktivnost radnika od 15-25%
  • Smanjuje se broj projekata koji se rade po sistemu APP
  • Djelatnici podižu stupanj odgovornosti prema tvrtki i zadacima
  • Djelatnici skrivači postaju vidljivi
  • Djelatnike potiče na upotrebu i razvoj ‘soft skills’

Prednost angažiranja vanjskog suradnika za kontroling je u tome što se angažira na određeno vrijeme za konkretne poslove, prema tome je i varijabilni trošak. Za tu pogodnost se dobije iskusni kontrolor koji je spreman odmah početi raditi u suradnji sa svim odjelima tvrtke i uz maksimalnu povjerljivost kao da je član menadžmenta. Uvođenje eksternog kontrolinga u tvrtku u kratkom roku podiže produktivnost od 15 do 25% a u roku od 6 mjeseci čak do 50%.

Kome je namijenjen vanjski kontroling?

  • Tvrtkama čiji vlasnik nije stalno prisutan
  • Tvrtkama koje imaju odvojene poslovnice
  • Svima koji žele definirati ključne aktivnosti tvrtke
  • Kreatorima uslužnih programa/proizvoda
  • Tvrtkama s više različitih djelatnosti

 

redono kontroling