Zašto kontroling?

ISKUSTVO, STRUČNOST
I PODRŠKA U SEGMENTU KONTROLINGA

Redono kontroling & konzalting Vam nudi uslugu kontrolinga koja, u vremenima neizvjesnosti i ključnih odluka, može biti presudan faktor za Vaše poslovanje.

Uvođenje eksternog kontrolinga u tvrtku u kratkom roku podiže produktivnost od 15 do 25%, a u roku od 6 mjeseci čak do 50%. Kontroling ima ulogu najboljeg ekonomskog savjetnika kojeg tvrtka  može imati.
Redono Kontroling % Konzalting

Naučeni iskustvom da potencijal treba biti iskorišten i usmjeren prema realnim ciljevima, Redono kontroling & konzalting spreman je pomoći i s vama ostvariti željene rezultate i postići željeni rast.

Kontroling je stručna pomoć menadžmentu. On pomaže poduzećima u podizanju produktivnosti i efektivnosti poslovanja, a time i sposobnosti prilagođavanja promjenama koje se događaju unutar i izvan kompanije.

Naše Usluge

KONTROLING

Uloga kontrolinga u poduzeću je da prikuplja i analizira financijske i nefinancijske informacije, priprema plan djelovanja na temelju istih te postavlja ciljeve i prati realizaciju istih.

KONZALTING

Naš tim, stručnjaci iz određenog područja objektivno analiziraju situaciju i daju savjete za poboljšanje stanja Vašeg poslovanja. Osim za pomoć u poslovanju…

PRIJENOS VLASNIŠTVA

Uz pokretanje poduzeća i upravljanje njegovim rastom, prijenos poslovanja predstavlja ključnu fazu u životnom ciklusu poduzetničkog pothvata.

RIZICI U POSLOVANJU

Prognozirati ili procijeniti što bi se sve moglo dogoditi u bližoj budućnosti, vrste rizika i koja pitanja i izazovi će biti postavljeni pred nju.

KRIZNO UPRAVLJANJE

Uslijed odsutnosti vlasnika ili direktora spremni smo preuzeti vođenje tvrtke na duži ili kraći period dok se situacije ne vrati normalno stanje.

LJUDSKI RESURSI

Nedostatak radnika a posebno kvalificiranih i iskusnih dugoročni je problem Hrvatskog tržišta rada bez obzira na potpuno otvorenost tržišta…

 

POČETNA