PRIJE SVEGA
POVJERENJE

Redono d.o.o. poštuje privatnost korisnika usluga. Politika privatnosti odnosi se na sve suradnike i korisnike.

Poslovni procesi, nadzor prodajnih procesa, nadzor operativnih procesa, te nadzor djelatnika zahtijeva anonimnost u postupanju, te sa svojim klijentima sklapamo ugovor o tajnosti.

Pravila privatnosti reguliraju prikupljanje, skladištenje i korištenje osobnih podataka.

Jamčimo svojim korisnicima da podatke koje prikupljamo nećemo dijeliti ili predočiti trećim osobama, te da oni nisu dostupni ni jednoj osobi izvan Redono d.o.o.

redono kontroling & konzalting

Trenutni projekti

Tvrtka nas je angažirala kako bi uspostavili bolju sinergiju 3 sektora poslovanja i kako bi se postigla veća produktivnost

Djelatnost
: distribucija
Početak suradnje: travanj 2020. – 
Veličina tvrtke: 25 zaposlenih 
Lokacija: Dalmacija 
Naše usluge: Kontroling

 

Zbog otežanih uvjeta rada uzrokovanih pandemijom Covid 19, tvrtka nas je angažirala za izradu mape rizika i pomoć pri donošenju strateških odluka nastavka poslovanja.

Djelatnost
: turizam i ugostiteljstvo
Početak suradnje: lipanj 2020. –
Veličina tvrtke: 17 zaposlenih 
Lokacija: Dalmacija 
Naše usluge: Rizici poslovanja & Konzalting

 

Zbog budućeg umirovljenja vlasnika tvrtke, tražimo najbolje rješenje za nastavak poslovanja.  

Djelatnost
: proizvodnja
Početak suradnje: listopad 2020. – 
Veličina tvrtke: 30 zaposlenih 
Lokacija: Split 
Naše usluge: Rizici poslovanja & Prijenos vlasništva

Završeni projekti

Zbog povećanja obujma posla, tvrtka je tražila našu asistenciju pri angažiranju određenog broja djelatnika iz područja marketinga i prodaje

Djelatnost: prodaja
Početak suradnje: lipanj 2020. – studeni 2020. 
Veličina tvrtke: 20 zaposlenih 
Lokacija: Dalmacija
Naše usluge: Ljudski resursi, posredovanje

Tvrtka sa stranim središtem  je donijela odluku o davanju franšize na području Hrvatske, stoga nas je angažirala u svrhu kontrolinga tijekom dogovorenog vremenskog razdoblja

Djelatnost: turizam
Početak suradnje: travanj 2020. – listopad 2020. 
Veličina tvrtke: 20 zaposlenih 
Lokacija: Južna Dalmacija
Naše usluge: Controlling for foreign business owner

Tvrtka je na kraći period, u situaciji pandemije, ostala bez vodeće funkcije izvršnog direktora, stoga smo angažirani kao rukovodeće tijelo do zaposlenja nove osobe na spomenuto radno mjesto  

Djelatnost: trgovačko posredovanje
Početak suradnje: srpanj 2020. – prosinac 2020. 
Veličina tvrtke: 34 zaposlenih 
Lokacija: Kvarner
Naše usluge: Krizno upravljanje

Naše Usluge

KONTROLING

Uloga kontrolinga u poduzeću je da prikuplja i analizira financijske i nefinancijske informacije, priprema plan djelovanja na temelju istih te postavlja ciljeve i prati realizaciju istih.

KONZALTING

Naš tim, stručnjaci iz određenog područja objektivno analiziraju situaciju i daju savjete za poboljšanje stanja Vašeg poslovanja. Osim za pomoć u poslovanju…

PRIJENOS VLASNIŠTVA

Uz pokretanje poduzeća i upravljanje njegovim rastom, prijenos poslovanja predstavlja ključnu fazu u životnom ciklusu poduzetničkog pothvata.

RIZICI U POSLOVANJU

Prognozirati ili procijeniti što bi se sve moglo dogoditi u bližoj budućnosti, vrste rizika i koja pitanja i izazovi će biti postavljeni pred nju.

KRIZNO UPRAVLJANJE

Uslijed odsutnosti vlasnika ili direktora spremni smo preuzeti vođenje tvrtke na duži ili kraći period dok se situacije ne vrati normalno stanje.

LJUDSKI RESURSI

Nedostatak radnika a posebno kvalificiranih i iskusnih dugoročni je problem Hrvatskog tržišta rada bez obzira na potpuno otvorenost tržišta…

REFERENCE