KONTROLING

Uloga kontrolinga u poduzeću je da prikuplja i analizira financijske i nefinancijske informacije, priprema plan djelovanja na temelju istih te postavlja ciljeve i prati realizaciju istih.

KONZALTING

Naš tim, stručnjaci iz određenog područja objektivno analiziraju situaciju i daju savjete za poboljšanje stanja Vašeg poslovanja. Osim za pomoć u poslovanju…

PRIJENOS VLASNIŠTVA

Uz pokretanje poduzeća i upravljanje njegovim rastom, prijenos poslovanja predstavlja ključnu fazu u životnom ciklusu poduzetničkog pothvata.

RIZICI U POSLOVANJU

Prognozirati ili procijeniti što bi se sve moglo dogoditi u bližoj budućnosti, vrste rizika i koja pitanja i izazovi će biti postavljeni pred nju.

KRIZNO UPRAVLJANJE

Uslijed odsutnosti vlasnika ili direktora spremni smo preuzeti vođenje tvrtke na duži ili kraći period dok se situacije ne vrati normalno stanje.

LJUDSKI RESURSI

Nedostatak radnika a posebno kvalificiranih i iskusnih dugoročni je problem Hrvatskog tržišta rada bez obzira na potpuno otvorenost tržišta…